Daljinski upravljači

REM3 / Magellan dvosmjerni daljinski upravljač sa osvjetljenim tipkama

• Dva korisnička načina rada:

- Keypad način: Zahtijeva unos šifre

- Remote način: Aktiviranje i gašenje preko jedne tipke

Podržava StayD

Konfi gurirajte koje particije REM3 uključuje/isključuje

Ugrađen primopredajnik (433MHz ili 868MHz)

Pruža audio/vizualni prikaz izvršenih akcija

Pritiskom na statusnu tipku u bilo koje vrijeme dobiva se status sistema

Prikazuje Arm, Sleep, Stay i Off status particija 1 i 2

Dijagnostički prikaz: postavite REM3 na poziciju odašiljača

LED lampice particije 1 prikazuju jačinu signala

LED lampice particije 2 prikazuju jačinu šuma

Tipkama uključite/isključite do 6 PGM-ova ili aktivirajte panik alarm

Kompaktno, vodootporno kućište

Dimenzije: 8 cm x 3,4 cm x 1,5 cm

Kompatibilan sa EVO, MG5000, MG5050, MG6250 i Spectra SP* (kada se koristiRTX3) također kompatibilan sa K32LX i K641LX

• Sa SP4000 je moguća samo jednosmjerna komunikacija

 

 


REM2 / Magellan dvosmjerni daljinski upravljač

sa osvjetljenim tipkama

 

Podržava StayD (Verzija 2.0 ili veća)

Ugrađen primopredajnik (433MHz ili 868MHz)

Prikazuje status sistema koristeći LED lampice i zvuk

Pritiskom na statusnu tipku u bilo koje vrijeme dobiva se status sistema

Do 6 različitih operacija po daljinskom upravljaču

Kompaktni, vodootporni dizajn sa pozadinskim osvjetljenjem tipki

Bežični domet u tipičnom stambenom okruženju:

- 30 m s MG-6130 / MG-6160 / MG6250

- 45 m s MG5000 / MG5050, RTX3, K32LX i K641LX

 

 


REM1 / Magellan daljinski upravljač sa pozadinski osvjetljenim tipkama

Stilizirano plastično plavo kućište s pozadinskim osvjetljenjem tipki

Do 5 različitih operacija

Bežični domet u tipičnom stambenom okruženju:

- 30 m s MG-6130 / MG-6160 / MG6250 i RX1

- 45 m s MG5000 / MG5050 / K32LX i K641LX

- 60 m s RTX3, OMN-RCV3

Frekvencijsko područje 433MHz ili 868MHz