Detektori

Digitalni detektori pokreta 

 Zajedničke karakteristike za sve digitalne detektore pokreta

 • Patentirana* digitalna detekcija

Patentirana “Auto Pulse” obrada signala

Algoritam sa digitalnim štitom s podesivom osjetljivošću

Jednostruko ili dvostruko procesiranje **

Automatska temperaturna kompenzacija

Metalni štit povećava zaštitu od EMI i RFI signala ***

•  Anti-sabotažni prekidač

Elektronički relej

* Patent se ne odnosi na DG467

** Osim DG466

***Osim DG483 i DG467

 


DG85 / Vanjski digitalni PIR sa visokim performansama i dvostrukom lećom (neosjetljiv na kućne ljubimce do 40kg)

 


PMD75 / Digitalni PIR sa visokim performansama i dvostrukom lećom (ne reagira na kućne ljubimce do 40 kg)


PMD85 / Vanjski digitalni PIR sa visokim performansama i dvostrukom lećom (ne reagira na kućne ljubimce do 40kg) DG467 / 360° digitalni stropni detektor pokreta 

 


DG55 / Digitalni detektor pokreta s dvostrukim elementom

Senzor sa dvostrukim elementom

12 m x 12 m; 110° kut pokrivanja

Pogledati zajedničke karakteristike za sve digitalne detektore pokreta DG65 / Digitalni detektor pokreta s četverostrukim elementom

 • Digitalna dualno suprotna detekcija

• “Interlock Sensor“ geometrija

Četverostruki element za detekciju

12 m x 12 m; 110° kut pokrivanja

Pogledati zajedničke karakteristike za sve digitalne detektore pokreta                   

 


DG75 / Digitalni detektor pokreta za visoku sigurnost imun na kućne ljubimce do 40 kg

  

Iznimno pouzdan i neosjetljiv na lažne alarme

Dualna optika (2 dualno suprotna senzora )

Pruža nadmoćnu imunost na kućne ljubimce koristeći patentiranu kombinaciju napredne optičke i digitalne tehnologije obrade signala

Imun na kućne ljubimce mase do 40 kg

Digitalna dualno suprotna detekcija

11 m x 11 m; 90° kut pokrivanja

Pogledati zajedničke karakteristike za sve digitalne detektore pokreta