Interfonski kitovi

AUDIOINTERFONSKI KITOVI

Audio kitovi 1129/501 i 1129/502 su modeli audio sistema za kuće sa jednim ili dva ulaza za jednu ili dve porodice

Karakteristike:

 •  Mogućnost dodavanja dva pomoćna tastera na svaku slušalicu za ukupno tri operacije
 •  Mogućnost upravljanja sa do dva audio ulaza sa dodatnom relejnom jedinicom 788/51 za panel 1129/1 (jedna porodica) ili 1129/2 (dve porodice) i zvučnom jedinicom 1128/510
 •  Do 2 interfona u paraleli
 •  Maksimalno rastojanje do 300 m
 •  Napajanje: 12V AC

        VIDEOINTERFONSKI KITOVI

956/41 za jednu familiju 5-žični kit, sa C/B ARCO video interfonom i SMYLE panelom

956/42 za dve familije 5-žični kit, sa C/B ARCO video interfonom i SMYLE panelom

Karakteristike:

 •  5 žica u vertikali
 •  4 video interfona u paralelnoj vezi sa dodavanjem dopunskih jedinica
 •  "Auto-on" funkcija kamere
 •  Moguće upravljanje sa dva video ulaza dodavanjem relejne jedinice 788/51, panela 1729/1 (jedna familija) ili 1729/2 (dve familije) i video jedinice 956/123
 •  Mogućnost povezivanja Scaitel telefonske centrale dodavanjem 955/67 interfejsa
 •  Maksimalno rastojanje 200 m