Prednosti inverter klima uređaja

Inverter klima uređaj ima elektronski upravljan kompresor, čime mijenja okretaje, a time i pritisak na kojima radi. Glavne odlike inverter klima uređaja su brzina, štedljivost, snaga i ugodni osjećaj.....
Inverter klima uređaj ima elektronski upravljan kompresor, čime mijenja okretaje, a time i pritisak na kojima radi.

Za razliku od klasične klime, kojoj s daljinskim podesite zadanu temperaturu, a ona samo služi kao temperatura termostata, jer klima ili radi ili ne radi, kod invertera imamo nekoliko snaga kojima radi, pa kako se približava temperaturi koju smo podesili, tako smanjuje pritiske, odnosno snagu grijanja. Time se je dobio 20-tak % ekonomičniji rad, manje opterećenje električne instalacije stalnim uključivanjem i isključivanjem kompresora i daleko bolji rad u zimskim uslovima.
 
Glavne odlike inverter klima uređaja su brzina, štedljivost, snaga i ugodni osjećaj boravka u klimatiziranom prostoru.

Štedljivost

  • automatsko usklađiivanje brzine kompresora i volumena rashladnog sredstva sa opterećenjem uređaja,
  • radni raspon: 20% - 130% kapaciteta,
  • posebno razvijen algoritam za upravljanje režimom grijanja rezultira visokom iskoristivošću.

Brzina

  • Inverterski kompresor radi maksimalnom snagom dok ne postigne zadanu temperaturu.
  • U usporedbi s klasičnim uređajima to je i 20% brže.

Snažan

  • Pri vanjskoj temperaturi od –5° C uređaj zadržava 100% kapaciteta.
  • Izlazna temperatura zraka unutarnje jedinice je veća od 40°C.

Ugodan

  • Jednom postignutu zadanu temperaturu, uz minimalni rad kompresora, sa lahkoćom je moguće održavati temperaturu u granicama ± 5 °C od postavljene.