Prednosti sistema

Prednosti nad konkuretnim sistemima

Sistem je potpuno web baziran. Nije potrebno instaliranje programa niti kupovina licenci. Korisnik putem vlastitog korisničkog imena i šifre pristupa sistemu sa bilo kojeg računara spojenog na internet

 • U izvještaje i pregled kretanja je uključena i tačna adresa kretanja
 • Inteligentan sistem pređene kilometraže sa pogreškom manjom od 0.1%
 • Inteligentan sistem označavanja i pregleda kretanja na karti sa adresama
 • Stalno osvježavanje karata
 • Dostupna su 4 digitalna ulazna kanala (mogućnost spajanja panic tipke, senzora otvaranja vrata…) i jedan analogni kanal sa mogućnošću kalibracije (temperaturni senzor, razina goriva, itd.)
 • Mobilni pristup – pregled kretanja i logiranje pomoću mobilnog aparata
 • Korištenje i pregled kretanja u inozemstvu (roaming)
 • Korisnik sam kreira nove korisničke račune i mogućnost njihova pristupa
 • Stalna tehnička podrška i unaprjeđenje sistema

Routing

Korist za firmu

Pošto se sistem može prilagoditi svakom korisniku i firmi, popis njegovih korisnih učinaka je neograničen. Niže smo nabrojali samo neke od uobičajenih prednosti i korisnih učinaka koje korisnik sistema satelitskog praćenja vozila može očekivati:

 • Smanjenje pređene kilometraže i smanjenje troškova goriva
 • Smanjenje voznih sati i prekovremenih
 • Sigurniji način vožnje i manje prometnih nezgoda
 • Povećanje učinkovitosti vozača i vozila
 • Povećanje sigurnosti vozila i vozača
 • Smanjenje telefonskih troškova
 • Smanjenje administrativnih troškova vođenja pređene kilometraže
 • Povećanje nivoa usluge prema klijentima