Uputstva za rad sa klima uređajem

 • Morate izbjegavati direktno izlaganje ispred mlaza hladnog zraka na duži vremenski period. To može dovesti do pojave zdravstvenih problema.
 • Ne smijete gurati prste ili bilo kakav predmet u vanjsku ili unutrašnju jedinicu. To bi moglo izazvati povrede jer se ventilatori okreću velikom brzinom.
 • Nemojte povezivati električni kabl na produžni, i pritom koristiti utičnice na istom produžnom kabelu za napajanje klima uređaja i nekog drugog potrošača. Takva situacija može prouzrokovati strujne udare, zagrijavanje pa i požar.
 • Ne oštećujte električni kabel na bilo koji način. Postavljanje teških predmeta na kabel, grijanje ili povlačenje kabela mogu izazvati oštećenja. U slučaju oštećenja postoji mogućnost pojave požara.
 • Nemojte započinjati ili zaustavljati rad klima uređaja uključivanjem ili isključivanjem utikača iz zida. To bi imalo vrlo loš utjecaj na rad klime.
 • Provjerite da utikač nije prljav ili nepravilno utaknut. Ako su te nepravilnosti prisutne moglo bi doći do strujnih udara ili požara.
 • Ne rukujte prekidačima i utičnicama sa mokrim rukama. To bi također moglo prouzrokovati strujne udare.
 • Ne smijete se vješati ili stavljati bilo kakav teški predmet na unutrašnju jedinicu klima uređaja. Pad jedinice mogao bi prouzrokovati izlivanje plina i izazivanje ozeblina.
 • Ne prskajte zapaljivim sprejevima (insekticidima ili lakovima) u blizini unutrašnje jedinice. To bi moglo izazvati požar.
 • Nemojte direktno na mlaz hladnog zraka da izlažete aparate koji služe za pečenje ili kuhanje. Ovakvo izlaganje usporilo bi proces tih aparata.
 • Ne perite klima uređaj vodom. U suprotnom bi moglo doći do strujnih udara.
 • Nemojte stavljati ništa poput vaze sa cvjećem na unutrašnju jedinicu. Ako bi voda ušla u električne instalacije došlo bi do oštećenja jedinice i strujnih udara.
 • Nije poželjno postavljati biljke na direktan pravac hladnog zraka. To bi bilo loše po rast i razvijanje biljaka.
 • Ne smijete vršiti pritisak na vanjsku jedinicu, postavljati predmete na nju ili na bilo koji način dodatno otežavati nosače. U slučaju da jedinica padne, to bi moglo dovesti do povrede ljudi i do trajnog oštećenja jedinice.
 • Održavajte sobnu temperaturu na maksimalnoj razlici od 7°C u odnosu na atmosfersku. Veća odstupanja prave veliku potrošnju električne energije i izazivaju određene zdravstvene probleme.
 • Dok klima uređaj obavlja funkciju hlađenja (grijanja), morate da zatvarate vanjska vrata. Kada klima uređaj radi uprkos prilivu toplog (hladnog) zraka efekat je manji, potrošnja električne energije je veća i na kraju, to dovodi do slabljenja i kvara klima uređaja.
 • Kada je sistem uključen u isto vrijeme kada i aparat koji radi pomoću sagorijevanja, obavezno češće provjetravajte prostoriju. U suprotnom bi moglo doći do nedostatka kisika.
 • Prije čišćenja sistema zaustavite rad klima uređaja i obavezno isključite električni kabel iz utičnice. Čišćenje se nikada ne bi smjelo odvijati dok se ventilatori okreću.
 • Kada klima uređaj nije u upotrebi duži vremenski period, poželjno je da isključite električni kabel iz utičnice ili osigurač koji koristi klima uređaj iz sigurnosnih razloga.

PRAVILNI POSTUPCI

 • Podesite pogodnu sobnu temperaturu. Odstupanja od maksimalne razlike od 7°C između vanjske i unutrašnje temperature izazivaju zdravstvene probleme i veću potrošnju električne energije.
 • Čistite filtere iz unutrašnje jedinice pod mlazom mlake vode svako dvije sedmice. Ako su filteri zapušeni i prašnjavi operativnost klima uređaja slabi, što dovodi do veće potrošnje električne energije.
 • Izbegavajte da izlažete unutrašnju jedinicu direktnom uticaju sunčevih zraka i promaje.
 • Namjestite odgovarajući pravac prostiranja hladnog zraka. Možete namještati vertikalni i horizontalni pravac kako bi obezbjedili ravnomjernu temperaturu u prostoriji.
 • Puštajte jedinicu u rad samo kada je to potrebno i poželjno. Iskoristite "Timer" ("Sleep") funkciju da bi omogućili ekonomičan i efikasan rad uređaja.
 • Dok je hlađenje u toku, pojava određene količine topline (npr. čajnik) je nepoželjna i trebalo bi je otkloniti. Izvori topline smanjuju efikasnost hlađenja.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

U vezi čišćenja:

 • Zaustavite rad klima uređaja i isključite električni kabel iz utičnice ili spustite osigurač koji koristi klima uređaj.
 • Nemojte koristiti vodu pri čišćenju. Koristite suhu (blago nakvašenu) mekanu krpu.

Pri površinskom brisanju nemojte koristiti sljedeće:

 • Vruću vodu (40°C i višu). Ta temperatura može izblijediti i deformirati jedinicu.
 • Alkohol, benzin, razređivač. Takva sredstva mogu oštetiti i deformirati jedinicu

Čišćenje tijekom sezone

Čišćenje filtera:

 • Upotrijebite lagani pritisak na obe strane rešetaka unutrašnje jedinice kako bi došli do filtera. Nježno izvucite filter iz njegovog ležišta.
 • Filter isperite pod mlazom mlake vode (približno 30°C) i zatim ga dobro osušite.
 • Vratite filter na početnu poziciju. Rad klime bez filtera izaziva prljanje jedinice i kvar.

Čišćenje jedinice:

 • Prebrišite jedinicu suhom krpom ili je očistite usisivačem.
 • Ako je jedinica ekstremno prljava, prebrišite je blago nakvašenom krpom.

Čišćenje na kraju sezone:

 • Podesite hlađenje i temperaturu od 30°C na otprilike pola dana. Ovo je postupak sušenja unutrašnjosti jedinice.
 • Zaustavite rad klima uređaja. Isključite električni kabel iz utičnice iz sigurnosnih razloga.
 • Izvadite i očistite filtere.
 • Očistite i vanjsku i unutrašnju jedinicu sistema.
 • Izvadite baterije iz daljinskog upravljača.

Čišćenje na početku sezone:

 • Uvjerite se da ispred unutrašnje ili vanjske jedinice ne stoji bilo kakva prepreka koja bi blokirala ispuh zraka.
 • Provjerite da nosači nisu korozirali ili zahrđali.
 • Uvjerite se da je sistem pravilno uzemljen.
 • Uvjerite se da je filter iz unutrašnje jedinice čist.
 • Uključite električni kabel u utičnicu.
 • Ubacite baterije u daljinski upravljač.

RUKOVANJE DALJINSKIM UPRAVLJAČEM

 • Za daljinski upravljač koristite samo baterije iste vrste. Nikako ne smijete mješati staru i novu bateriju.
 • Izbacite baterije iz daljinskog upravljača kada sistem nije uključen duže vrijeme.
 • Podesite sat na daljinskom upravljaču
 • Izbjegavajte da daljinski upravljač ostavljate pored toplih uređaja.
 • Nemojte ga izlagati direktnim sunčevim zrakama ili jakoj svetlosti.
 • Budite oprezni i sačuvajte upravljač od padova, jer oni mogu izazvati kvar.
 • Nemojte postavljati prepreke između jedinice i daljinskog upravljača.
 • Pazite da se upravljač ne pokvasi.
 • Ne stavljajte teške predmete na daljinski upravljač.

OBAVEZAN KONTAKT SA SERVISEROM

 • Kada osigurač često iskače.
 • Kada se električni kabel puno ugrije.
 • Kada je izolacija sa električnog kabela oštećena.
 • Kada se sistem ne pali lako i normalno.
 • Kada se čuje nestandardna buka tokom rada sistema.
 • Kada je radna lampica upaljena i nakon gašenja klima uređaja.
 • Kada radna lampica brzo trepti, a operacije nisu u toku.