Alarmni sistemi

Kako se zaštititi od „najstarijih“ vrsta opasnosti – vatre i krađe?

Alarmni sistemi protuprovale i vatrodojave u kombinaciji ili kao u potpunosti odvojene jedinice uvijek su osnova kada je u pitanju povećanje sigurnosti. Porast krađa, upada u objekte ili nepredvidiva narav vatre ove uređaje postavlja na prvo mjesto potreba kod sistema tehničke zaštite objekata ili prostora ugroženih djelovanjem trećih lica.  Ovisno o tehničkim mogućnostima se vrši odabir načina ugradnje:

Žičani sistem (analogno adresabilni)

Bežični sistem

Kombinovani sistem (žičani i bežični)

63_alarm
62_alarm
61_alarm
59_alarm
58_alarm
57_alarm
60_alarm

Koje su dobiti postojanja sistema

Prevencija

Zaštita unutarnjeg i vanjskog prostora štićenog objekta kod preventivnog djelovanja se ogleda u jedinstvenoj činjenici da sistemi za upozoravanje dijeluju pravovremeno i najčešće samu štetnu aktivnost zaustave prije izvršenja.

Fleksibilnost

Često građevinski radovi na objektima nisu mogući pa je kombinovanje žičanih i bežičnih komponenata sistema idealno rješenja a ugradnja IP modula (internet) otvara korisniku potpuni uvid u stanje sistema sa računara ili mobilnog telefona.

Različite vrste obavještenja

Osim zvučnih i svjetlosnih upozorenja sirena na licu mjesta, sistem se može povezati sa dojavnim centrom ili vlasnikom objekta na način da se omogući komunikacija alarme centrale pomoću telefonske linije ili interneta.

Kompatibilnost

Razvoj telekomunikacijskih tehnologija i neograničeni pristup internetu sa bilo koje tačke na zemaljskoj kugli te izrada uređaja u domaćinstvo koji se mogu kontrolisati čine sistem protuprovale i vatrodojave u potpunosti kompatibilnim sa današnjim zahtjevima.

Inovacije sistema

Iz osnovnog sistema za zaštitu od provale to jest neovlaštenog upada u objekte s ciljem nanošenja štete su se razvili i adapteri za komunikaciju između korisnika i svih elektronski uređaja – sistem poznat kao „pametna kuća“. Na ovaj način možete otključavati/zaključavati sve ulaze, paliti/gasiti dovode vode u slučaju poplave ili pojave požara.

55_alarm

Protuprovalna zaštita na više nivoa
Za objekte izrađene van naseljenih mjesta i sl.

Pošto se sam sistem vatrodojave najčešće oslanja na ranu detekciju dima ili vatre te sprečavanje stradanja ljudi i nastanka velike finansijske štete razvijene su i nove metode gašenja požara namjenskim plinovima pri čemu prostorije u kojima ima elektronska oprema ili papir ne bi dolazile u dodira sa tečnostima koje ih mogu trajno uništiti.

book and magazines in modern library at university

Gašenje požara plinom
Idealno za server sobe, biblioteke, papirne arhive...

64_alarm

Razmislite o svom osnovnom osiguranju!

Ne zaboravite da šteta koja može nastati provalom ili požarom je neuporedivo veća od cijene sistema za proturovalu i vatrodojavu.

Očekujemo vaš poziv

Ne oklijevajte kontaktirajte nas i odaberite vaš sistem za zaštitu.