Automatika za rampe i kapije

Automatizacija ulazno-izlaznih barijera

Kompletna automatizacija objekta veoma često počinje sa ugradnjom motora za barijere na ulaznim i izlaznim prilazima u objekat. Pri čemu takvi uređaji trebaju da budu evropskog kvaliteta sa svijetski priznatim standardima uz mogućnosti ručnog otvaranja, daljinskim upravljačem, tasterom, RFID tagom i karticom ili sa pametnog telefona te računara. A mi vam možemo ponudu automatizaciju za:

klizne kapije,

krilne kapije i

rampe.

79_rampa
52_vn
81_rampa
82_rampa
83_rampa
84_rampa
85_rampa

Naši motori za elektro-barijere čuvaju vaš prostor i stil

Krilne kapije

Linearan i moderan dizajn je idealan za izradu malih kapija za porodične kuće te se kao takve iste mogu automatizirati bez izmjene izgleda bez obzira da li su jednokrilne ili dvokrilne.

Rampe

Dužina ulaza to jest prolaza koji se namjerava kontrolisati i broj otvaranja na dnevnom nivou su ključne karakteristike za odabir jačine motora i načina otvaranja.

Klizne kapije

Ponekad zbog ograničene mogućnosti manevra vozila koja prolaze bitno je osigurati besprekoran rad senzora detekcije pokreta zbog sprečavanja nastanka štete.

Garažna ili industrijska vrata

Potreba za ujedinjenje svih daljinskih upravljača u jedan ili upravljanje svim barijerama (npr. vratima) preko jednog uređaja (npr. telefona) je izvodljivo pomoću sistema pametnih kuća .

Najlakši načini upravljanja barijerama u industriji

Neprekidan i samostalan rad rampi i kapija je glavni zahtjev korisnika, stoga je inovativnost po ovom pitanju veoma velika iz razloga što danas postoje brojne metode usklađivanja kontrole nad barijerama sa drugim elemenatima za sigurnost objekata i lica (popraćenje softverskom evidencijom).

76_rampa

RFID i UHF tehnologija

Otvaranje barijera pomoću RFID ili UHF antena

Način upravljanja i apsolutne kontole nad pomenutim barijerama je primjenjiv i na druge zapreke kao što su tripodi, garažna i industrijska vrata, podizni stubovi, parking zabrane i slično. Vrhunac automatizacije je kompletan parking sistem sa automatom za naplatu i regulaciju ulaza i izlaza.

77_rampa

Video analitika

Otvaranje rampi pomoću kamera

80_rampa

Parking sistemi sa naplatnim automatima

Parking sistemi su veoma širokog opsega i sa njma je moguće zadovoljiti bilo koji zahtjev kod upravljanja mjestima sa automatskom naplatom uz već unaprijed programiranom cijenom. Razne mogućnosti uz koje se svako parking mjesto može personalizirati na način koji odgovara vlasniku.